,

De Longhi EC 151.B


 • Пумпа со притисок од 15 бари
 •  Правење пена од млеко
 •  Систем против капење
 •  1л транспарентен резервоар кој се вади
 •  Филтер со крем диск систем (CD)
 •  содржи 2 филтри 1x (ESE 1 cup CD) и 1x (2 cups CD)
 •  2 одделни термостати за регулација температура на вода и пареа
 •  1100W

6.790 ден

De Longhi EC 151.B
 • Пумпа со притисок од 15 бари
 •  Правење пена од млеко
 •  Систем против капење
 •  1л транспарентен резервоар кој се вади
 •  Филтер со крем диск систем (CD)
 •  содржи 2 филтри 1x (ESE 1 cup CD) и 1x (2 cups CD)
 •  2 одделни термостати за регулација температура на вода и пареа
 •  1100W
Бренд