,

Favorit s 850

Favorit

* 2 Брзини на работа
* 1.8L Сад за одпад
* 1.0L Сад за сок
* Вграден безбедносен систем
* Виско квалитет на сецило и системот за цедење
* Димензија на устие: 75mm
* Автоматско искључување (Заштита на моторот)

2.790 ден

Бренд

Моќност

850W

* 2 Брзини на работа
* 1.8L Сад за одпад
* 1.0L Сад за сок
* Вграден безбедносен систем
* Виско квалитет на сецило и системот за цедење
* Димензија на устие: 75mm
* Автоматско искључување (Заштита на моторот)