,

ALFA PLAM COMMO COMPACT 23 kW

Alfa Plam

 • Котел на пелети
 • Капацитет:23 kW
 • Површина на загревање:88-147 m2
 • Димензии:590 x 642 x 1222 mm
 • Капацитет на резервоарот за пелет: 45kg

114.390 ден

Бренд

Моќност

23 KW

 • Капацитет: 23 kW
 • Димензии: 590 x 642 x 1222 mm
 • Пречник на димен отвор:80 mm
 • Потрошувачка на пелети мин/макс:1,48/5,5 kg/h
 • Максимално време на работа со полн резервоар:30h
 • Капацитет на резервоарот за пелет: 45kg
 • Волумен на загревање:230/383 m3
 • Површина на загревање: 88-147 m2
 • Тежина: 230/259 kg
 • Степен на искористеност: 90 %
 • Енергетска класа A+
 • Бои:  Црвено црна

-обвивката и вратата на ложиштето изградени од квалитетен лим и заштитена со боја и лак отпорен на високи температури

-термичка изолација на вратата на ложиштето со вермикулит, како и дополнителна термичка изолација на самиот котелсо минерална волна го намалува степенот на одавање на топлинат  и го зголемува степенот на искористливост на горивата

-ложиштето создадено од специјален гус,а котелот од наменски котловски лим

-неделно програмирање на работатат на шпоретот

-можност за работа на печката во 5нивоа на моќност

-компонентите неопходни за функционирање на системот на греење се фабрички вградени во производот

-вградени сигурносени термостати

-системи за чистење кои дополнително го олеснуваат одржувањето на печката и овозможуваат  веродостојно функционирање

-можност за загревање на санитарна вода (во бојлер) и приклучување на систем за подно греење

***да биде работата на котелот прилагодена на саканата собна температура задолжително е вградување на собен термостат