,

Metalac emajliran P 50 R

Metalac
Availability:

Нема на залиха


Волумен: 50 l
Начин на монтажа ; вертикалено на зид
Приклучна моќност: 2000 W

8.390 ден

Бренд

Волумен на бојлер

50l

MB STANDARD е линија акумулациони бојлери со емајлиран казан. Современо се дизајнирани и изработени по сите важечки техничко – технолошки стандарди, што обезбедува висок степен на сигурност и безбедност при работа.
• Благодарение на нешто поголемата висина, бојлерите STANDARD се посебно погодни за вградување во повисоки простории.
• Надворешниот регулатор на температура овозможува регулирање на температурата на загревање на водата на 3 нивоа. На тој начин употребата на бојлерот може да се прилагоди на моменталните потреби на потрошувачот.
• Акумулационите бојлери со емајлиран казан се затворени акумулациони греачи на вода, предвидени да работат под притисок од водоводната мрежа до 0,6 MPa (6 bara). Доколку притисокот е поголем, се препорачува вградување на редукционен вентил. Постоечкиот сигурносен уред (вентил) обезбедува притисокот да не биде поголем од 0,7 MPa (7 bara).
• Казанот е од челичен лим, заштитен со водоотпорен емајл , кој се смета за најпогоден за внатрешна антикорозивна заштита.
• Топлотната изолација од полиуретан обезбедува губитокот на топлина да биде минимален, односно потрошувачката на електрична енергија да биде рационална.
• Универзалниот носач овоможува едноставна монтажа во случај на замена на бојлерот, со што се избегнува правење непотребни дупки по ѕидовите во бањата.
• Во секој акумулационен бојлер е вградена Mg анода, која обезбедува заштита на казанот од корозија.