,

FUEGO TY3101


• Стаклена површина за мерење
• On/off и ресер копче (ON/OFF-TARE)
• Копче за оддел на единица мерка (UNIT)
• LCD екран
• Држач за батерија
• Максималната граница за мерење – 5kg

720 ден

Капацитет(kg)

5kg

  •  Стаклена површина за мерење On/off и ресер копче (ON/OFF-TARE)
   Копче за оддел на единица мерка (UNIT)
   LCD екран
   Држач за батерија
   Максималната граница за мерење – 5kg